Home African Music Adejoke Felicia – Ijoba

Adejoke Felicia – Ijoba

Ijoba by Adejoke Felicia

Ijoba by Adejoke Felicia Ft. Anointing Oluwaseun MP3 MUSIC
VIDEO

Ijoba LYRICS by Adejoke Felicia:
Chorus: Ijoba to so nu
Ijoba to sonu bawa wa
Ijoba to Kuna to wa so na afe o
Eleduwa oba ire abe o gba ko so

Solo1: on the increase of government oluwa.
Ninu itesi wa ju ijoba wa oluwa.
And for peace there will be no end
alafia koni do pin lailai o
Eleduwa oba ire abe o gbakoso

(Back to chorus Ijoba to sonu)

Aye ti fo ju tipe tipe
Idamu ba okan wa baba anbe o, are my aye to wa so na afe o
Eleduwa oba ire abe o gbakoso

(Back to chorus Ijoba to sonu)
.

Solo3: I will seek what was lost
Gbogbo owu rara to so nu ni ma gba pada
And bring back what was driven away
Eleduwa oba ire abe o gbakoso

(Back to chorus Ijoba to sonu bawa wa)

Aye ti shina oti pe
Idamu ba okan wa nbe o
Ani lo ite si wa ju oluwa to wa Sona
Idamu ba okan wa nbe o fun atunse
Ninu iporuru okan lan gbe ni gbogbo igba
Wa tun aye wa se

.Aye ti Sina oti pe
Idamu ba okan wa nbe o fun atunse afi oruko nla re be o
Dakun gbakoso

( Back to chorus Ijoba to sonu)

Ijoba Yi sisan ba wa da si
Oni segun nla o
Ani lo re fun iwo San nla
Do ki ta to mo ye wa wo wa San
Sanu… Wa.

( Back to ijoba to sonu)