African Music Lyrics Chigozie Wisdom – E Se Gan Ni

Chigozie Wisdom – E Se Gan Ni

E Se Gan Ni by MP3 MUSIC VIDEO

E Se Gan Ni LYRCIS by Chigozie Wisdom:
You do well oh
You take care of me
momore.

Solo 1
A dupe baba fun ore nla re
Awa dupe baba fun ore aanu re
Igba t’aye yomi
Eyin l’abo mi
Igba t’aye ko mi
Eyin mo sa to
Jesu mo m’ore
Eku itoju mi

Chorus
E se gan ni
Eku itoju mi
Mo m’ore
Mo Wa Fope fun baba o eeeeee.

Trumpet Interlude
Aka idi ele
M’ele ka Tan o
Mmama Ejuwom obi le
Ngozi o ne mem obi nsori nsori
Ekele oma, ottuto oma, ojija mma dirigi
Jesus anama si dalu o

Dalu Dalu onye ne me mma Adim grateful

Leave a Reply