Home Foreign Music Collen Maluleke – Amazulu

Collen Maluleke – Amazulu

Amazulu by Collen Maluleke MP3 MUSIC VIDEO

Amazulu LYRCIS by Collen Maluleke:
[Verse]
{Amazulu no Mhlaba
Ababaza igama lakho
Athi Uphakeme
Izingelosi nathi abantwana bakho
Sibabaza ubuhle bakho
Sithi Uyingcwele} [x2]

[Verse – Translation]
(The Heavens and the Earth
Proclaim your Name
Declaring you are Exalted
The Angels and we your Children
We Proclaim your name
We say you are HOLY)

[Chorus]
{Bayede, bayede
Sithi bayede kuwe Ngonyama
Uphakeme Uphakeme
Sithi Uphakeme We Mhlekazi} [x2]

[Chorus – Translation]
(Hail the King
We say oh Hail the Great Lion
You are Exalted you are Exalted
We say you’re Exalted
Oh Great King)

[Repeat Verse]
{Amazulu no Mhlaba
Ababaza IgamaLakho
Athi Uphakeme
Izingelosi nathi Abantwana bakho
Sibabaza ubuhle bakho
Sithi Uyingcwele} [x2]

[Chorus]
Bayede, bayede
Sithi bayede kuwe Ngonyama
Uphakeme Uphakeme
Sithi Uphakeme we Mhlekazi
Bayede, bayede
Sithi bayede kuwe Ngonyama
Uphakeme Uphakeme
Sithi Uphakeme we Mhlekazi

[Bridge]
{Sibabaza Igama Lakho
Sibabaza Amandla Akho
Siba baza Igama Lakho
Sibabaza Amandla Akho
We Mhlekazi} [x2]

[Bridge – Translation]
(We Exalt your name
We Exalt Your Power
Oh Great King)

[Chorus]
Bayede, bayede
Sithi bayede kuwe Ngonyama
Uphakeme Uphakeme
Sithi Uphakeme we Mhlekazi
Bayede, bayede
Sithi bayede kuwe Ngonyama
Uphakeme Uphakeme
Sithi Uphakeme we Mhlekazi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here