Home African Music Lyrics Dena Mwana – Zuwa Nionso (Grace)

Dena Mwana – Zuwa Nionso (Grace)

Zuwa Nionso (Grace) by MP3 MUSIC VIDEO

Zuwa Nionso (Grace) LYRCIS by Dena Mwana:
Nini naza na yango ewuta epayi na yo te
Nabeta tolo bato mpe bamona
Bisika ozua nga mokili eyebi yango
kasi bisika nako kende
Yonde oyebi yaya
Nabeta tolo, nako beta tolo ya nini
Nini naza na yango ewuta epayi na yo te
Na tia lolendo, nako tia lolendo ya nini
Nini naza na yango ewuta epayi na yo te

Zuwa nionso, Yaya zuwa nionso
Kotika ata eloko moko te,
Kotika ata eloko moko te
Mobimba na nga ezali se yo,
Mobimba na nga ezali se yo
Kotika ata eloko moko te Yaya
Kotika ata eloko moko te, Yaya eeeeh

Vanité des vanités, nionso eza vanité
Mokili eko leka kasi yo okotikala
Vaux mieux nazala na yo au moins j’ai l’assurance ;
Personne ne peut m’arracher Yaya
Nasomba yo na mbongo te

Zua nionso, Yaya zua nionso
Kotika ata eloko moko te, Kotika ata eloko moko te
Mobimba na nga ezali se yo,
Mobimba na nga ezali se yo
Kotika ata eloko moko te Yaya
Kotika ata eloko moko te, Yaya eeeeh

Tu m’as aimé le premier alors que je ne te connaissais pas
Tu m’as pris dans le péché et m’a lavé par ton sang
Esika nini nakimela si ça ne dépendait que des hommes,
Moi je serai rejeté mais toi tu m’as racheté

Zua nionso, Yaya zua nionso
Kotika ata eloko moko te,
Kotika ata eloko moko te
Mobimba na nga ezali se yo, Mobimba na nga se yoooo
Kotika ata eloko moko te Yaya
Kotika ata eloko moko te, Yaya eeeeh
Yaya Yaya Yaya
Yaya na ngai moko (Yaya na ngai moko)
Nawelela yo na moto te

Mobimba na nga se ngolu na yo
Mobimba na nga se mawa na yo
Mobimba na nga se ngolu na yo
Mobimba na nga se mawa na yo
Mobimba na nga se ngolu na yo
Mobimba na nga se mawa na yo
Mobimba na nga se ngolu na yo
Mobimba na nga se mawa mawa na yo
Mobimba na nga se ngolu na yo
Mobimba na nga se mawa na yo
Mobimba na nga se yo, se yo

yaya eh
eeeh
Yaya eh
Ngolu Ngolu Ngolu (Ngolu oh)
Ngolu Na Yo oh
Etika ngai ata mokolo moko te

Leave a Reply