Home African Music Diana Hamilton – Nyansabuakwa Nyame

Diana Hamilton – Nyansabuakwa Nyame

Nyansabuakwa Nyame by Diana Hamilton MP3 MUSIC VIDEO

Nyansabuakwa Nyame LYRCIS by Diana Hamilton:
[Verse]
Nyansabuakwa Nyame
Ohunu akyiri ‘dee ye no nne
Orennya yen mu da
Ne nsam na yewo

Nyansabuakwa Nyame
Ohunu akyiri ‘dee ye no nne
Orennya yen mu da
Ne nsam na yewo

Kor kro ‘sa ye muba nwa
Ene yie eh
Nothing on Earth takes you by Surprise
Orennya yen mu da
Ne nsam na yewo

[Chorus]
Awurade,
Wo nsam na yewo daa
Awurade,
Wo nsam na yewo daa

[Verse]
Nyansabuakwa Nyame
Ohunu akyiri ‘dee ye no nne
Orennya yen mu da
Ne nsam na yewo

[Chorus]
Awurade,
Wo nsam na yewo daa
Awurade,
Wo nsam na yewo daa

Worennya yen mu da
Worennya yen mu da
Jesu ntonu
Orennya yen mu da

Oye adie ‘iyeh
Oye nyami nsafo
Mia asai no nah, oyeh nufe
Oye adie ‘iyeh
Oye nyami nsafo
Mia asai no nah, oyeh nuye

Enyu me Jesus refureh
Jesus refureh
Mia asai no nah, oyeh nuye

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here