African Music Lyrics Dumi Mkokstad – Yingakho Ngicula

Dumi Mkokstad – Yingakho Ngicula

Yingakho Ngicula by MP3 MUSIC VIDEO

Yingakho Ngicula LYRCIS by Dumi Mkokstad:
Wangithand’ uJesu (Jesus loved me)
Wangiphakamisa (He lifted me)
Wangibhek’ endaweni (He placed me)
Ephakeme (On Higher ground)
Yingakho ngicula ( That is the reason why)
Ngihlabelela (I sing)
Ngob’ uJesu wehla (For You Jesus descended )
Wangiphakamisa (And lifted me )
(Repeat)

Yingakho ngicula (That is the reason why)
Ngihlabelela (I sing)
Ngob’ uJesu wehla (For You Jesus descended )
Wangiphakamisa (And lifted me)(Repeat)

Jesu wangifela (Jesus died for me )
Ngiyakholwa (I believe)
Wamafukha, unguzini khulue (He arose, that I may freed)

Ngiyakuthanda, ngiyakuthanda! (I love You, I love You!)
Ngiyakuthanda, wangifela (I love You, You died for me)
Ngiyakuthanda, ngiyakuthanda (I love You, I love You!)
Ngiyakuthanda, noma wangifela (I love You, for You died for me) (Repeat)

Baba siyabonga (Father, We thank You)
Siyabonga, Siyabonga, Siyabonga (We thank You x3)
Siyabonga, Siyabonga, Siyabonga (We thank You x3)
Oh uthando lwakho (For Your Love) (Repeat)

Baba wanikela (Father You gave away)
Wanikela, wanikela, wanikela ( You gave away x3)
Wanikela, wanikela, wanikela ( You gave away x3)
NgeNdodana yakho (Your Son) (Repeat)

Leave a Reply