Home African Music Lyrics Henri Papa Mulaja – Bolingo Ya Nzambe

Henri Papa Mulaja – Bolingo Ya Nzambe

Bolingo Ya Nzambe by MP3 MUSIC VIDEO

Bolingo Ya Nzambe LYRCIS by Henri Papa Mulaja:
Na Molongo ya bato
Bazwa ngolu na NZAAMBE
Nakokioanga nate
Naza na kaati
Natomboli mabooko
Nandimi na motema
Mobimba na ngaai ya awa
Ngolu na Ngolu
Misala na ekulusu

Ebemeli ngai ya bomoi
Na meritaki teeo
Na makasi ya nzooto
Yesu yaka lisusu
Koza na moteema oyoo
Kiti (oyo) ya bokoonzi ebongisi nayo
Mosantu ya loola Yesu (na ngai.) masiya
Soki osali teeo?
Ekosalela tee
Soki osimbi teeo?
Ekosimba teeo
Soki olobi te yaya?
Na koyoka naani?
Soki opesi teeo?

Nakozwa epayi ya nani? (Yesu)
Reapeat verse 1, make few changes then chorus
Yango nazo biika
Na bolingo ya nzaambe ee
Nazoo bika na bolingo ya nzambe eee
Nga nazo biika
Bolingi ya nzaambe ee (all choir member eccept me)
Nazo biika (bolingo ya nzaambe ee)
Motema na ezo etema ezaa? (bolingo ya nzambe ee)
Bongo mkasi ya moteema(Bolingo ya nzambe e)

Leave a Reply