Home African Music Lyrics Hlengiwe Mhlaba – Yebo Nkosi

Hlengiwe Mhlaba – Yebo Nkosi

Yebo Nkosi by Hlengiwe Mhlaba

Yebo Nkosi by MUSIC VIDEO

Yebo Nkosi LYRCIS by Hlengiwe Mhlaba:
Yebo, Nkosi, ngize kuwe
Ngidalule konk’ okwam
Mangizwiswe nguwe, Jesu
Zisuliw’ izono zam
Uma, Nkosi ungibona
Ngisazulazula la
Uma ngidukisw’ ukona
Nqanda umntanakho la

Nom’ unqanda ngenhlupheko
Ngokubonga laphaya
Laph’ ukona kungasekho
Ngokubonga Nkosi yam
Nom’ unqanda ngenhlupheko
Ngokubonga laphaya
Laph’ ukona kungasekho
Ngokubonga Nkosi yam

Nom’ unqanda ngenhlupheko
Ngokubonga laphaya
Laph’ ukona kungasekho
Ngokubonga Nkosi yam

Yebo, Nkosi, ngiza kuwe
Ngidalule konk’ okwam
Aw mangizwiswe nguwe, Jesu
Zisuliw’ izono zam
Aw yebo yebo, Nkosi, yebo ngiza kuwe
Aw ngidalule mina, aw konk’ okwam
Aw mangizwiswe, nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam

Aw yebo yebo Nkosi nangafik’ ekhaya ngithi dalula
Ey konk’ okwami, aw mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zami

Nomunqanda ngenhlupheko, mina ngokubonga laphaya
Laph’ ukona kungasekho, yebo ngokubong aw Nkosi yami
Nomunqanda ngenhlupheko, mina ngokubonga laphaya
Laph’ ukona kungasekho, yebo ngokubong aw Nkosi yami
Yebo Nkosi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here