Home African Music Israel Mbonyi – Kumusaraba

Israel Mbonyi – Kumusaraba

Kumusaraba by Israel Mbonyi MP3 MUSIC VIDEO

Kumusaraba LYRICS by Israel Mbonyi:
Numvijwi ryurira
Asa nkurangurura
Hamagara yerusalemu
Ngwino unsange nkuruhure
Asa nkumanitswe mu mayira abiri
Ngo uhanyura yitegereze
Uko nakonejwe isoni
Ntajisho rishaka kumureba
Ku musaraba nahakuye indirimbo

Ntagutwi gukeneye kumwumvira
Kandi aribo yaziraga
Ku musaraba nahakuye indirimbo
Nagezeyo mpindurirwa umwambaro
Naharonse umuzingo wanjye
Ndawubonye ya mitwara iragwa
Naronseyo rwa rwandiko rwinzira
Runyinjiza muri rwa rurembo
Imiryango yarugurutse
Nagabanye kuri ya migisha
Wa musozi kera waricaga
Uwawugezeho yari ikivume
Ndahageze umutima uratsindwa
Hampindukira imbabazi
Goligota kera yaricaga
Uwayigezeho yari ikivume
Ndahageze umutima uratsindwa
Hampindukira imbabazi
Ndemera maze nditaba
Ndemera maze nditaba
Ku musaraba nahakuye indirimbo
Nagezeyo mpindurirwa umwambaro oooooh
Naharonse umuzingo wanjye
Ndawubonye ya mitwara iragwa
Naronseyo rwa rwandiko rwinzira
Runyinjiza muri rwa rurembo
Imiryango yarugurutse
Nagabanye kuri ya migisha
Goligota wantegeye amaboko
Ndashima ko wanyemeye
Giligota wambereye ninzira
Wangejeje ku gicaniro
Goligota wantegeye amaboko
Ndashima ko wanyemeye
Goligota wa musozi wurukundo
Wanyambitse gukiranuka
Ndagukunda nishimiye k naguhawe