Home Foreign Music Joyful Way Inc – Choral Praise Medley

Joyful Way Inc – Choral Praise Medley

Choral Praise Medley by Joyful Way Inc MP3 MUSIC VIDEO

Joyful Way Inc LYRICS by Choral Praise Medley:
*Song 1*
Me nyim nea m’agye n’edzi.
Onua dɔfo, me nyim nea m’agy n’edzi o.
Jesus, m’akokyɛm.
Sɛ asɔkyer no bɔ a, sɛ ‘hum no so tu a.
Jesus na mo guan kɔ, me nyim dɛ ɔbɛ gye me.

Ampa, sɛ asɔkyer no bɔ a, sɛ ‘hum no so tu a.
Jesus na mo guan kɔ, siandɛ mo twer no o.

Me nyim, me nyim nyia m’agye n’edzi o o.
Monnsuro, monnsuro, mo twer Jesus o o o.
Ɔyɛ m’akokyɛm mo guankɔbea.

*Song 2*
Aseda, ‘seda, ‘seda, ‘seda ndwom.

Ofri m’akoma mu.
Ayeyi, ayeyi, ayeyi, ayeyi ndwom.
Ofri m’akoma mu.

Me dz’ aba oo, me dz’ aba oo.
Aseda yɛ wo dze daa.

*Song 3*
Me dze bɛ ma wo, m’akoma yɛ wo dze a.

Me dze bɛ ma wo, Ɔsahene Yesu e,
Me dze bɛ ma wo, m’akoma yɛ wo dze a.

Me dze bɛ ma wo.

Enimyam nka Nyankopɔn,
Yesu e, me ne wo nam aa mennsuro.
Ahenfo hene mɔ bɔ wo dzin akyerɛ aman.
Yesu e, ‘dze a ayɛ yi so o.

Aseda nka wo Nyame.
Me yi w’ayɛ daa.

*Song 4*
Me tse ase a, ɔyɛ w’adom nkoara.

Ewuradze e, ‘dze a ayɛ ama me so o.
Me Nyame e, me dze wo aseda kao.

Mɔ tow ndwom na m’abɔ wo nsamrane.

‘Dze a mo wɔ biara ɔyɛ wo dze oo.

Cyɛ w’adom ntsi na me da so tse ase.

Me Nyame e, me dze wo aseda kao.

Mɔ tow ndwom na m’abɔ wo nsamrane.

*Song 5*
Hom mbɔ n’osee ye, n’ahendzi fata no oo.
Hom mbɔ n’osee ye, n’ahendzi fata no oo.
Osee, osee, osee. (Hallelujah)

N’ahendzi, n’ahendzi fata no oo. (Fata no)

N’ahendzi, n’ahendzi fata no oo.

N’ahendzi, n’ahendzi fata no oo. (Fata no)

N’ahendzi, n’ahendzi fata no oo.

Hom mbɔ n’osee ye, n’ahendzi fata no oo.

Hom mbɔ n’osee ye, n’ahendzi fata no oo.

Osee, osee, osee, osee, osee. (Hallelujah)