Foreign Music Lyrics Joyous Celebration – Ndenzel’ Uncedo Hymn 377

Joyous Celebration – Ndenzel’ Uncedo Hymn 377

Ndenzel’Uncedo Hymn 377 by MP3 MUSIC VIDEO

Ndenzel’ Uncedo Hymn 377 LYRICS by Joyous Celebration:
hlala nami (stay by me oh Lord)
litshonile ilanga (the sun has set)
ubusuku bufikile, Nkosi (the night is here)
mandingasali ndingenaye uMncedi (may I not be left alone with no Helper)
ndiyenzele uncedo ngokuhlala nami (be my Mercy / Helper and stay by me)

Esethu Solo

buyakhawuleza obo bomi bami (my life is moving fast and ending)
ndiyasiywa zezomhlaba izinto (things of the world be leaving me)
ndibona iiguquleko, zodwa (all I see is changes only)
Wena ongaguqukiyo hlala nami (you, the never changing God stay by me)

Leave a Reply