African Music Lyrics Joyous Celebration – Ubukhosi

Joyous Celebration – Ubukhosi

Ubukhosi by MP3 MUSIC VIDEO

Ubukhosi LYRCIS by Joyous Celebration:
Amanda, angowakho
Nobukhosi, bukhobakho
Amandla nobukhosi
Bungobakho Thixo (Repeat)

Refrain:
Sithi Bayede! Oh Bayede!
Bayede uThixo! (Repeat)

Izingelosi, oh na ziyakubabaza
Oh Bayede! Bayede uThixo

(Refrain)

Leave a Reply