African Music Lyrics Ken Erics – Inozikwa Omee

Ken Erics – Inozikwa Omee

Inozikwa Omee by MP3 MUSIC VIDEO

Inozikwa Omee LYRCIS by Ken Erics:
Preparing for Your healing.
My God! Oh my God
I’m waiting for that touch.
That sends pain away.
Believing I’ll just wake up
And know it’s all a dream
I’m falling down the tunnel
My hopes are blown away
Going off my mind
I’m begging you my God
Waiting for my children
To keep my dreams alive.

Inozikwa omee ……

~Chorus~ :Anya mmiri ejuwo nu m Anya ,
Chukwu inózikwa omee
Inózikwa omee
Obi agbawa nwa gi
Chim o inózikwa omee
Inozikwa omee
Eri mjiri bia nu uwam o
So Akikó ka ana ako
Ihe mbu n’obi Olileanya m Nile ,ha Nile gwuru agwu eh
Inózikwa omee?

My Life is torn apart
My hopes are gone with the wind
Inózikwa omee?
My whole world is crumbled,
That’s not how to live
Inózikwa omee?
Ariri erigbuonum ooo chim o imukwa anya .. Inozikwa Omee
Okwa ino n’eluigwe nke gi n’ele k’o n’eme m oo.
Inozikwa omee ?
Anam aju nu gi ajuju Chukwu inózikwa omee ewoo
Inozikwa omee?
Ewo zam Ihe m juru Chim o inózikwa omee?
Inozikwa omee?

Giving all I’ve lived for
To Satisfy my flesh
Thrown away my visions
That I might live again
Believing I’ll just wake up
And see It’s all a dream
I’m falling down the tunnel
My hopes are blown away
Am going off my mind
Begging oh my God
Waiting for my children
To keep my dreams alive.

Inozikwa omee?

Chorus Anya mmiri ejuwo nu m Anya ,
Chukwu inózikwa omee
Inózikwa omee
Obi agbawa nwa gi
Chim o inózikwa omee
Inozikwa omee
Eri mjiri bia nu uwam o
So Akikó ka Ana akó
Ihe m bu n’obi
Olileanya m Nile ,ha Nile gwuru agwu eh
Inózikwa omee?
My Life is turn apart
My hopes are gone with the wind
Inózikwa omee?
My whole world is crumbled,
That’s not how to live
Inózikwa omee?
Ariri erigbuenum oh Chim o imukwa anya.. Inozikwa Omee..
Okwa ino n’eluigwe nke gi n’ele k’o n’eme m oo
Inozikwa omee ?
Anam aju nu gi ajuju Chukwu inózikwa omee ewoo
Inozikwa omee?
Ewo zam Ihe m juru Chim o inózikwa omee?
Inozikwa omee?

Uwa mbiara odi iche? Chukwu lezienum Anya ebere
Achorom imu nwa nkem o, Chineke chetanum o
Inozikwa omee?
Obi agbawanum o Chukwu
inozikwa omee?
Inozikwa omee?
Nna metu m aka gi
Chim oh Kam kuru nwa eh
Inozikwa omee(×12)

Inozikwa omeeeeeeeeeee

Leave a Reply