Home Foreign Music Lyrics Kriss Tee Hang – Taraki Kami Nga Igorot

Kriss Tee Hang – Taraki Kami Nga Igorot

Taraki Kami Nga by MP3 MUSIC VIDEO

Taraki Kami Nga LYRCIS by Kriss Tee Hang:
Umay kayo kakabsat ko
Denggen yu daytoy kantak
No anya ti kusto, Igorot nga taraki
Irugik ti babbaro taraki no makita yu
Nagwapo, nagaget, agbagkat pay ‘ti repolyo

Kasta met ti babbae
Haan kami nga naarti
Agbagkat kami iti aba, kamote ken sayote

Igorot, taraki kami nga Igorot
Kastoy kami nga Igorot, ha’n nga uso ti nasadot
Masapa ediay garden agmula iti nateng
Igorot, taraki kami nga Igorot

Uray lalasuyenda, kina-ignoranti man dagita?
“Kulot-kulot ti bu-ok mi, adda pay kanu ti ipos mi”
Ngem amin dagita, kamali nga dengdenggen
Awan inyo pagdanagan, manakaawat kami ditan

Igorot, taraki kami nga Igorot
Kastoy kami nga Igorot, ha’n nga uso ti nasadot
Masapa ediay garden agmula iti nateng
Igorot, taraki kami nga Igorot

Igorot, taraki kami nga Igorot
Kastoy kami nga Igorot, ha’n nga uso ti nasadot
Masapa ediay garden agmula iti nateng
Igorot, taraki kami nga Igorot

Igorot, natataraki kami nga Igorot

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here