Music Lyrics Lundi – Nginga Hlanzwa

Lundi – Nginga Hlanzwa

Nginga Hlanzwa by MP3 MUSIC VIDEO

Nginga Hlanzwa LYRCIS by Lundi:
Oh ngingahlanzwa
Ke mina
Ngegazi likaJesu
LikaJesu lona
Oh ngingahlanzwa
Ke mina
Ngegazi likaJesu
LikaJesu lona

Oh ngingahlanzwa
Ke mina
Ngegazi likaJesu
LikaJesu lona
Oh ngingahlanzwa
Ke mina
Ngegazi likaJesu
LikaJesu lona
Oh ngingahlanzwa
Ke mina
Ngegazi likaJesu
LikaJesu lona
Oh ngingahlanjwa
Ke mina
Ngegazi likaJesu
LikaJesu lona
Ngingahlanjwa
Ke mina Yehova
Ngegazi likaJesu
LikaJesu lona
Oh ngingahlanzwa
Ke mina

Ngegazi likaJesu
LikaJesu lona
Oh ngingahlanzwa
Ke mina Yehova
Ngegazi likaJesu
LikaJesu lona somandla
Oh ngingahlanzwa
Ke mina Yehova
Ngegazi likaJesu
LikaJesu lona somandla
Oh ngingahlanzwa
Ke mina Yehova
Ngegazi likaJesu
LikaJesu lona somandla

Leave a Reply