African Music Lyrics Mercy Chinwo – Kosi (There’s No One)

Mercy Chinwo – Kosi (There’s No One)

Kosi (There’s No One) by MP3 MUSIC VIDEO

Kosi (There’s No One) LYRCIS by Mercy Chinwo:
Ejoba Oluwa, Ejoba Oluwa
Laye Atilorun, Ejoba Oluwa
Ejoba Oluwa, Ejoba Oluwa
Laye Atilorun, Ejoba Oluwa

Kosi, Ooh, Kosi Ooh
Awi manyewu
Koseni Bire Ooh
Awe manyewu
Kosi, Ooh, Kosi Ooh
Awi manyewu
Koseni Bire Ooh
Awe manyewu

Ejoba Oluwa, Ejoba Oluwa
Laye Atilorun, Ejoba Oluwa
Ejoba Oluwa, Ejoba Oluwa
Laye Atilorun, Ejoba Oluwa

Kosi, Ooh, Kosi Ooh
Awi manyewu
Koseni Bire Ooh
Awi manyewu
Kosi, Ooh, Kosi Ooh
Awi manyewu
Koseni Bire Ooh
Awi manyewu

Ejoba Oluwa, Ejoba Oluwa
Laye Atilorun, Ejoba Oluwa
Ejoba Oluwa, Ejoba Oluwa
Laye Atilorun, Ejoba Oluwa

Kosi, Ooh, Kosi Ooh
Awi manyewu
Koseni Bire Ooh
Awi manyewu
Kosi, Ooh, Kosi Ooh
Awi manyewu
Koseni Bire Ooh
Awi manyewu

Kosi, Ooh
Awi manyewu
Koseni Bire Ooh
Awi manyewu
Kosi, Ooh
Awi manyewu
Koseni Bire Ooh
Awi manyewu

Awi manyewu
Awi manyewu
Awi manyewu
Awi manyewu

Arugbo Ojo
Oba Mimo, Mimo, Mimo
Kini wu eah juwa oh
Awi manyewu
Awi manyewu

Leave a Reply