Foreign Music Lyrics Steve Crown – Sunan Sa

Steve Crown – Sunan Sa

Sunan Sa by MP3 MUSIC VIDEO

Sunan Sa LYRCIS by Steve Crown:
Daga sunan sa (Daga sunan sa)
Daga sunan sa (sunan sa) eh!
Ah! ah! ah! all the way (ah! ah! ah! all the way)

All the way
Daga sunan sa (Daga sunan sa)
Daga sunan sa (sunan sa)
Ah! ah! ah! all the way…

[Verse]
I will praise and lift you higher (Daga sunan sa)
In the morning and the noon time
As a people, we’re rejoicing
I will rise all the way and Daga ubangiji…

[Chorus]
Zan Daga sunan sa
Maiceto na
All the way (all the way)

Zan Daga sunan sa
Maiceto na
All the way (all the way)

Daga sunan sa (Daga sunan sa)
Daga sunan sa (sunan sa) eh!
Ah! ah! ah! all the way (ah! ah! ah! all the way)

All the way
Daga sunan sa (Daga sunan sa)
Daga sunan sa (sunan sa)
Ah! ah! ah! all the way…

Komole, beremole
Farabale, e farabale
Daga Yesu zama
Takarawa
Singing, Dancing

[Verse]
I will praise and lift you higher (Daga sunan sa)
In the morning and the noon time
As a people, we’re rejoicing
I will rise all the way and Daga ubangiji…

[Chorus]
Zan Daga sunan sa
Maiceto na
All the way (all the way)

Zan Daga sunan sa
Maiceto na
All the way (all the way)

Daga sunan sa (Daga sunan sa)
Daga sunan sa (sunan sa) eh!
Ah! ah! ah! all the way (ah! ah! ah! all the way)

All the way
Daga sunan sa (Daga sunan sa)
Daga sunan sa (sunan sa)
Ah! ah! ah! all the way…

Daga Yesu sama (sama)
Daga Yesu sama (sama)
Sama sama sama (sama)
Sama sama sama (sama)

Ibu chineke ma

[Chorus]
Zan Daga sunan sa
Maiceto na
All the way (all the way)

Zan Daga sunan sa
Maiceto na
All the way (all the way)

Daga sunan sa (Daga sunan sa)
Daga sunan sa (sunan sa) eh!
Ah! ah! ah! all the way (ah! ah! ah! all the way)

All the way
Daga sunan sa (Daga sunan sa)
Daga sunan sa (sunan sa)
Ah! ah! ah! all the way…

Daga sunan sa (Daga sunan sa)
Daga sunan sa (sunan sa) eh!
Ah! ah! ah! all the way (ah! ah! ah! all the way)

All the way
Daga sunan sa (Daga sunan sa)
Daga sunan sa (sunan sa)
Ah! ah! ah! all the way…

Daga sunan sa (Daga sunan sa)
Daga sunan sa (sunan sa) eh!
Ah! ah! ah! all the way (ah! ah! ah! all the way)

All the way
Daga sunan sa (Daga sunan sa)
Daga sunan sa (sunan sa)
Ah! ah! ah! all the way

Leave a Reply