Home African Music Lyrics Takie Ndou – Vhayakona

Takie Ndou – Vhayakona

Vhayakona by MP3 MUSIC VIDEO

Vhayakona LYRCIS by Takie Ndou:
Vhayakona Yehova
(Avha balelwi)
Avha balelwi nga vhulwadze
Vhayakona Yehova
(Avha balelwi)
Avha balelwi nga thaidzo
Vhayakona Yehova
(Avha balelwi)
Avha balelwi nga vhulwadze

Avha balelwi nga vhulwadze
Vhayakona Yehova
(Avha balelwi)
Avha balelwi nga thaidzo
Vhayakona Yehova
(Avha balelwi)
Avha balelwi nga vhulwadze
Vhayakona Yehova
(Avha balelwi)
Avha balelwi nga thaidzo
Vhayakona Yehova
(Avha balelwi)
Avha balelwi nga tshithu na tshithihi
Avha balelwi nga

Leave a Reply