Tope Alabi – Talo dabii re

  Talo dabii re by Tope Alabi MP3 MUSIC VIDEO

  Talo dabii re LYRICS by Tope Alabi:
  Ask me who is jesus
  And I will tell you things he had done for me
  Ask me why I love him
  And I will tell you how much he loved me
  when I’ve not met him at all
  Ohun lo wa mi ri nigba ti mo rin na sako
  Ohun loo we mi ninu eje re
  Mo si mo
  Iyebiye ni irapada mi

  Eeeeeh
  Ta lo da bi re(ta lo da bi re oh oh)
  L’aye a’torun(oh oh oh kosi o)
  Ko si o(eh eh)
  ko si o(e ma si o)
  Mi o ri rii ko ma si
  Ta lo da bi re(ta lo da bi re o o)
  L’aye a’torun(ta lo da bi oba mi oke to ku fun mi)
  Ko si o(mmm kosi)

  His name is Jesus
  He’s unmoved, unchanged and undefeated
  Tested and trusted
  He has done it for me and he will do more
  Over and over again
  Alagbari rere bi Jesu
  Mi o ri ri
  Ohun lo fe wa ni afeju a’tafetan
  Oluso aguntan rere(oluso aguntan rere ni)

  Ta lo da bi re(alafeju alafetan)
  L’aye a’torun(eni to po nipa at’agbara)
  Ko si o(ti o fipa e se, ti o f’agbara e se)
  Ko si o(to n fe mi lo fe mi bo)
  Ta lo da bi re (onife ragbada eh)
  L’aye a’torun(onife to mole rokoso o o)
  Ko si o(imole ife itana ife)
  Ko si o(oloruko nla)
  (Ta lo da bi ire o o)
  Ta lo da bi re(ko ma si o)
  L’aye a’torun(mi o ri ri, mi o de le ri, mo ti wa mi o ri o)
  Ko si o
  Ko si o (ko ma si o, eh ah, e ba n wo nife bi ti Jesu)
  Ta lo da bi re (e o le ri, e o le ri)
  L’aye a’torun (bi baba ba feran omo, a fomo sile laye lo)
  Ko si o (Jesu nikan ni ki n fini sile o)
  Ko si o (o n ba ni rin irin ajo sogbo)

  I call him my rock
  Sure, he never fails
  He’s my redeemer
  He defends me oh oh oh oh
  Ohun lo gbe mi ro nigba ti mo yo subu
  And he fights my battles all the way

  Eh eh eh

  Ta lo da bi re (ko si o)
  L’aye a’torun (ko ma si o)
  Ko si o (o o o o)
  Ko si o (ore bii Jesu, there’s not a friend like Jesus, yes!)
  Ta lo da bi re (ko si o, ko si o)
  L’aye a’torun (mo wa to, mo wa to)
  Ko si o (ko si o o o)
  Ko si o (olugbala to da bii re)
  Ta lo da bi re (b’aye wi, iro ni won pa)
  L’aye a’torun (b’aye so ote ni yo gbeyin re)
  Ko si o (iwo nikan lo’lugbani la eh)
  (ko ma siii)
  Ta lo da bi re (eh e ma si)
  L’aye a’torun
  Ko si o(o o o o)
  Ko si o
  There is no one, nobody like you,
  nobody like my Jesus, nobody like my saviour!
  Ko si o