Music Lyrics Tope Alabi – Talo Momi Tele

Tope Alabi – Talo Momi Tele

Talo Momi Tele by MP3 MUSIC VIDEO

Talo Momi Tele LYRICS by Tope Alabi:
Talo fe mo mi o
ta lo n bere mi o
Talo fe mo mi tele
ta lo n bere mi o
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba afayeri
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba togo togo

Talo fe mo mi o
ta lo n bere mi o
Talo fe mo mi tele
ta lo n bere mi o
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba afayeri
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba togo togo

( and all)

Talo fe mo mi o
ta lo n bere mi o
Talo fe mo mi tele
ta lo n bere mi o
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba afayeri
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba togo togo

Oya soro

Talo fe mo mi o
ta lo n bere mi o
Talo fe mo mi tele
ta lo n bere mi o
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba afayeri
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba togo togo
Awon kan ni ara ninu
Won jera tara tara won
Awon kan le se ju mi lo Olorun
okan fowo aanu fami soke ni
Bio sewo Olorun to gbemi si gbangba afayeri
Oba ti ki n fini han la han pa
Bio sewo Olorun to gbemi si gbangba togo togo

( and All)

Talo fe mo mi o
ta lo n bere mi o
Talo fe mo mi tele
ta lo n bere mi o
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba afayeri
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba togo togo

Mo wa dero America London
Everywhere in the world
Won ba fawo romi seyin
Ti wo ba nmu pure water
won ani kinlo mu omi ero
abi ti Gota abi ti kana
Sebi iwo olorun loyi paa
Agbara to fi gbemi ro
Oga ojomi loju jube lo
Ti n ba le seyi faimoye odun
A Oluwa mama se loni
Lose nsemi kin base be o
No mase be titi

(Adlib and Chorus)
Talo fe mo mi o
ta lo n bere mi o
Talo fe mo mi tele
ta lo n bere mi o
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba afayeri
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba togo togo
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba Funayeri
Bi o sewo Eleda mi
Togbemi si gbangba togo togo
Call: Talo momi

(Adlib and Chorus)

Talo fe mo mi o
ta lo n bere mi o
Talo fe mo mi tele
ta lo n bere mi o
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba afayeri
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba togo togo
Thank you Lord Jesus
Help me bless the Lord
Join me Join me celebrate Jesus
As you are doing that
God is changing your story too
Thank you Lord Jesus
Oluwa Ose
Orin toma jade lenu iwo na laipe yi ni

(Adlib and Chorus)

Talo fe mo mi o
ta lo n bere mi o
Talo fe mo mi tele
ta lo n bere mi o
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba afayeri
Bi o sewo Olorun
Togbemi si gbangba togo togo
Tori e ni mose ma nso fun awon ti oti gba Jesu kiwo faye won fun
To ba ti ni Jesu Oti Lohun gbogbo

Leave a Reply