African Music Lyrics Xolly Mncwango – Yebo Nkosi

Xolly Mncwango – Yebo Nkosi

Yebo Nkosi by MP3 MUSIC VIDEO

Yebo Nkosi LYRCIS by Xolly Mncwango:
Nkosi ngiyabheka kuwe
Ngikunik’ impilo yam
Mangiphathwe njalo nguwe
Uyikhomb’ indlela yam’
Makuphele konk’ okwami
Ngikufune wena nje
Hlala enhlizweni yami

Ngize ngikubone le
Yebo Nkosi ngize kuwe
Ngidalule konk’ okwami
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Yebo Nkosi ngize kuwe
Ngidalule konk’ okwami
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Zisuliw’ izono zam
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam

Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
(Mangizwiswe) Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Yebo Nkosi ngize kuwe
Ngidalule konk’ okwami
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Yebo Nkosi ngize kuwe
Ngidalule konk’ okwami
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Yebo Nkosi
Yebo Nkosi ngize kuwe
Ngidalule konk’ okwami
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam

Yebo Nkosi
Yebo Nkosi ngize kuwe
Ngidalule konk’ okwami
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Ao yebo we dwala
Ao yebo we nqaba
Ao yebo
Yebo Nkosi
Yebo Nkosi ngize kuwe
Ngidalule konk’ okwami
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Hallelujah hallelujah hallelujah, yebo yebo
Zisuliw’ izono zam
Zisuliw’ izono zam
Zisuliw’ izono zam
Ng’thethelelwe

Ngihamba nje ng’thethelelwe
Ngihamba nje ng’thethelelwe
Ngihamba nje ng’thethelelwe
Ngifelw’ esphambaneni
Zisuliw’ izono zam
Zisuliw’ izono zam
Yebo Nkosi
Yebo Nkosi ngize kuwe
Ngidalule konk’ okwami
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam
Yebo
Yebo Nkosi ngize kuwe
Ngidalule konk’ okwami
Mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw’ izono zam

Leave a Reply