African Music Lyrics Zahara – Izolo

Zahara – Izolo

Izolo by MP3 MUSIC VIDEO

Izolo LYRCIS by Zahara:
[Intro]
Okwayizolo okwayizolo
Ndilapha ngoku
Okwayizolo kowayizolo
Ndilapha ngoku

[Verse 1]
Qhaqha Ntliziyo, khona amagqubu
Kungqungquthelwene ngentliziyo yam
Ndigqithe ndagqiba ndaqala ndaqonda
Sixabanile izolo mmm
Ndinengxubakaxaka
Ndixakane nesisixakamlomo
Ndifunyenwe we
Intliziyo yam ixakene nam
Sixabanile izolo oh yo

[Chorus]
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Ngoku ndixolile
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Kodwa ndik’xolele
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Ngoku ndixolile
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Kodwa ndik’xolele

[Verse 2]
Umoya wam awuvumi ndibamb’ amagqubu
Uyintsikelelo kum kalokhu
Ungusakhe sakheke masibambane
Ingomso lelethu
Bendinengxubakaxaka
Ndixakane nesisixakamlomo
Ndifunyenwe we
Intliziyo yam ixakene nam
Ndizakhoba ndixakeke ngawe

[Chorus]
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Ngoku ndixolile
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Kodwa ndik’xolele
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Ngoku ndixolile
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Kodwa ndik’xolele

[Chorus]
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Ngoku ndixolile
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Ngoku ndixolile
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Ngoku ndixolile
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Sixabanile izolo
Kodwa ndik’xolele

Leave a Reply