Home African Music Zimpraise – Hoyo Mushandiri Washe

Zimpraise – Hoyo Mushandiri Washe

Hoyo Mushandiri Washe by Zimpraise MUSIC VIDEO

Hoyo Mushandiri Washe LYRCIS by Zimpraise:
Hoyo mushandiri wa’she
(there is a servant of God(jesus)
ndonda kurairwa newe
(i want to be guided by you)
kuchengeta shoko renyu
(to keep your word)
nokuita kuda kwenyu
(and to do your will)

Hoyo mushandiri wa’she
(there is a servant of God(jesus)
ndonda kurairwa newe
(i want to be guided by you)
kuchengeta shoko renyu
(to keep your word)
nokuita kuda kwenyu
(and to do your will)

kana mandinzwira ngoni
(if i have found mercy)
kuti ndiitiswe basa
(to do your work)
sarudzai zvamunoda
(choose what you want me to do)
asi garai mandiri
(and please abide in me)

pfungwa dzangu dzose ishe
(my mindset lord)
ngadzitungamirwe nemi
(let it be guided by you)
basa rangu ,rire renyu
(let my work be yours)
ndiro rakwana chose
(and let it be fulfilled)

kana mandinzwira ngoni
(if i have found mercy)
kuti ndiitiswe basa
(to do your work)
sarudzai zvamunoda
(choose what you want me to do)
asi garai mandiri
(and please abide in me)